Sunday, November 11, 2012

Call Of Duty 1 free download

Như các bạn đã biết về Call of Duty, một game về chiến tranh được nhìn nhận dưới con mắt của những binh nhì và những anh hùng vô danh của các nước Liên minh.
Không chỉ có binh nhì của một quốc gia chiến thắng nào, mà Call of Duty tái hiện Thế Chiến thứ II từ nhiều quan điểm, dưới con mắt của những người lính Mỹ, Anh và Nga. Cuộc chiến của bạn kéo dài bởi các nhiệm vụ trong suốt quá trình diễn ra thế chiến.
Hãy tận hưởng cảm giác được tham gia vào vòng khói lửa của Thế chiến thứ II với Call of Duty 1.
System requirements: 600 MHz CPU, 128 MB RAM, 1.4 GB Hard disk space, 32 MB GPU (Minimum)
Input methods: Keyboard and mouse
Score & Rank(GameSpot):
Critic Score: 9.2
User Score: 9.2
Rank: 294 of 44,771 14
Rank on PC: 94 of 9,608

Download here:

Rapidshare: Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5

ScreenShort:


Older Post:

Newer Post: